خانه سبک زندگی پارچه کشمیر، دانستنی های جالب درباره انواع و کاربرد آن